Skip to main content

Om Wilzéns

Om Wilzéns

MIN RESA

Ända sedan starten 2001 har jag haft ambitionen att ständigt utvecklas och växa, både kunskapsmässigt och företagsmässigt. Idag är vi ca 140 engagerade medarbetare som tillsammans erbjuder gedigen fackkunskap och stor branscherfarenhet. Det gör oss rustade att åta oss medelstora, större och byggtekniskt avancerade projekt, liksom ramavtal och totalentreprenader. Våra kunder finns bland annat inom olika myndigheter, fastighetsbolag och inom industrin.

Att se våra medarbetare utvecklas och växa är en oslagbar känsla som ger mig energi att lägga i ytterligare en växel mot visionen om att bli Östergötlands hållbaraste bygg- och anlägg­ningsföretag.

Andreas Wilzén,
grundare och koncernchef

Vi bygger på förtroende, vi ställer upp för varandra och vi är enkla att samarbeta med – det är något som kännetecknar oss både internt och hur vi skapar värde för våra kunder. Läs mer om vår vision och hur vi är med och bygger det hållbara livet.

Wilzéns vision

VISIONEN

Vi bygger på förtroende, vi ställer upp för varandra och vi är enkla att samarbeta med – det är något som kännetecknar oss både internt och hur vi skapar värde för våra kunder. Och det har visat sig vara ett framgångsrecept. Från starten när det bara var jag och min verktygslåda till att vi idag är en komplett byggkoncern med närmare 140 drivna och engagerade medarbetare. Medarbetare som varje dag visar framfötterna och levererar riktigt bra jobb för våra kunder. Det innebär också att jag har förmånen att få se andra personer inom organisationen utvecklas och växa. Det är en oslagbar känsla som ger mig energi att lägga i ytterligare en växel.

Med avstamp i visionen om att bli Östergötlands hållbaraste bygg- och anläggningsföretag är det dags att axla ett större ansvar. Och det ligger helt i linje med samhällets utveckling i stort. 2015 antog FN:s generalförsamling ett nytt åtagande som vardagligt benämnas som Agenda 2030, vilket är den mest ambitiösa agendan för en hållbar utveckling som världens länder någonsin har antagit. Med förenande kraft ska agendan få regeringar, näringsliv och andra samhällsaktörer att tillsammans verka för en hållbar samhällsutveckling och minska ojämlikheter och orättvisor. Och för oss på Wilzéns är det en självklarhet att vi ska vara med och bidra.

I grunden handlar det om att möjliggöra för samhället att fortsätta växa genom effektiva och klimatsmarta byggprojekt. Allt från nyproduktion till energirenoveringar av befintliga byggnader som både förlänger livslängden och säkerställer att de möter de striktare krav som ställs både nationellt och från EU. Det handlar om att fortsätta jobba nära våra kunder och hela tiden sätta dem och våra medarbetare i första hand. Och det handlar om att både vara en engagerad utförare och initiera projekt där vi kan göra skillnad. Det är så som vi tillsammans med våra kunder kan bidra till en hållbar samhällsutveckling på riktigt. För invånarna, för våra medarbetare och för klimatet.

Vi är Wilzéns – och vi bygger det hållbara livet.

Andreas Wilzén
KONCERNCHEF

hållbarheten

På Wilzéns ska vi göra vad vi kan, och nogsamt förvalta förtroendet från medarbetare såväl som kunder och samarbetspartners, för att bidra till ett hållbart samhälle.”

Herman Nilsson, KMA-chef

Herman Nilsson,
KMA-chef

KULTUREN

Att rekrytera rätt och fortsätta att arbeta med att utveckla och behålla befintlig personal är helt avgörande för vår fortsatta tillväxt. Samtidigt skall vi vara det familjära och snabbfotade bolaget, och därför investerar vi tid och engagemang i vårt arbete med att behålla kulturen som lagt grunden för våra framgångar hittills”.

Torbjörn Malmström, HR-chef

Torbjörn Malmström,
HR-chef

Vad vi kan

Wilzéns består av flera olika verksamheter där en stabil grund inom bygg och mark kompletteras av måleri, HTC-slipning, förvaltning och energirenovering. På senare år har vi även investerat i egna fastigheter, vilket utgör en egen avdelning, läs mer här. Våra uppdrag ökar stadigt, både i antal, bredd och omfattning, och det är inte utan stolthet vi ser att många anlitar oss på rekommendation av nöjda kunder

Respekt

Sedan 2016 har Wilzéns vunnit flera större upphandlingar för ramavtal och enskilda entreprenader. Vi har vuxit i styrka och kompetens och blivit nominerade till årets gasellföretag två gånger. Vi står på en stabil ekonomisk grund, har en fastställd affärsplan och en extern styrelse. För oss handlar det mycket om respekt. Först och främst gentemot våra uppdragsgivare och de viktiga projekt de förser oss med. Men också den respekt Wilzéns har fått i branschen för att vi levererar i tid och med kvalitet.

Visuellt

I byggbranschen är det nästan bara det riktigt tunga aktörerna som syns utåt. Men Wilzéns valde tidigt att satsa på en stark visuell identitet som matchar företagets ambition. Idag finns vår logotyp på allt ifrån pennor till arbetskläder och bilar. Vi är också måna om att skylta upp de byggplatser vi befinner oss på. Det är viktigt för vi-känslan, den interna stoltheten och för affärerna. Samtidigt innebär det ett ansvar för oss som representerar företaget. Det är vi som bygger Wilzéns varumärke. Och det är varumärket som bygger Wilzéns.

Vår historia