Skip to main content

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbart byggande

Östergötlands hållbaraste bygg- och anläggningsbolag. Det är vår vision. Därför ligger hållbarhets- och KMA-arbetet oss varmt om hjärtat och utgör grunden för Wilzéns utveckling. Det handlar om att förstå hållbarhetsfrågorna och de utmaningar som de medför. Men också möjligheterna. För att nå dit arbetar vi systematiskt med hållbarhetsstyrning i varje enskilt byggprojekt såväl som i varje enskild fastighet. Det är så vi är med och tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling i allmänhet och en hållbar bygg- och anläggningssektor i synnerhet.

Årets hållbarhets-
redovisning
är här!

Wilzéns ambition är att driva allt arbete på ett hållbart sätt. Genom att agera efter våra värderingar och föregå med gott exempel kan vi påverka den lokala arenan för omställning till en hållbar bygg- och anläggningssektor. Vill du veta mer? Här kan du ta del av vår Hållbarhetsredovisning 2023.

Med sikte på 2030

Med hållbar samhällsutveckling enligt Agenda 2030 som ledstjärna bedriver vi på Wilzéns ett strategiskt hållbarhetsarbete för att kunna leverera lokalförankrade produkter och tjänster med god hållbarhetsprestanda. Därför har vi antagit fem övergripande och långsiktiga mål för en hållbar utveckling, med fokus på områden där vi har störst möjlighet att påverka och göra skillnad.

Wilzéns värdekedja

& våra viktigaste hållbarhetfrågor

Vi är en del av något större. Vi påverkar vår omvärld i olika delar av vår värdekedja, därför är det viktigt att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, att nyttja våra resurser effektivt och arbeta så hållbart som möjligt.

Begränsad klimatpåverkan:

 • Minskad klimatpåverkan
 • Resurseffektivitet
 • Transporter
 • Varumärke
 • Samarbete och samverkan

Hushållning med resurser:

 • Resurseffektivitet
 • Sunda affärer, rättvist byggande
 • Varumärke 
 • Samarbete och samverkan

Kvalitet genom effektiva processer:

 • Nöjd kund
 • Lagar och krav
 • Samarbete och samverkan
 • Varumärke
 • Finansiell osäkerhet
 • Lönsamhet och tillväxt
 • Informationssäkerhet
 • Kommunikation
 • Kvalitetssäkring

Sunda affärer och rättvist byggande:

 • Nöjd kund
 • Varumärke
 • Hälsa och säkerhet
 • Schyssta arbetsvillkor
 • Lagar och krav
 • Samarbete och samverkan

Välmående medarbetare:

 • Medarbetarskap
 • Hälsa och säkerhet
 • Schyssta arbetsvillkor
 • Lagar och krav
 • Samarbete och samverkan

Tillsammans gör vi skillnad

Vi är aktiva medlemmar och engagerade i en rad olika nätverk för hållbart byggande och vi strävar alltid efter att vara en lyhörd, ansvarstagande och pålitlig partner som med höga etiska normer och transparens levererar närproducerat och hållbart byggande.
Wilzéns är stolt medlem av SGBC (Sweden Green Building Council) och Cleantech Östergötland och vi verkar för hållbart byggande och spridande av kunskap.
Vi har omfattande engagemang i samarbetsnätverken ÖBKN (Östergötland Bygger Klimatneutralt) samt Återbruksnätverket Öst och har som ambition att aktivt arbeta för reducering av klimatpåverkan genom klimatoptimerad byggproduktion och omställning till en klimatneutral verksamhet.

Under 2023 har Wilzéns blivit delägare i och en av  grundarna till Bygghubben, som slår upp sina portar  under inledningen av 2024. Bygghubben säljer  återbrukade, klimatsmarta byggvaror till projekt i  Östergötland, och är ett resultat av flera års arbete för att skapa en marknad för cirkulär användning av resurser.
bygghubben.se

Begränsad miljöpåverkan

Klimatförändringarna ställer tydliga krav på en omställning i samhället och vi på Wilzéns har såväl en skyldighet som en vilja att bidra till en positiv förändring. Och vi har möjligheterna. För att minska belastningen på miljön och bidra positivt till samhället och utvecklingen tar Wilzéns ett långsiktigt ansvar för att begränsa vår klimatpåverkan i alla verksamhetens processer. Vi arbetar enligt ambitiösa mål, där miljöparametrar och miljöaspekter utgör en stor andel. I enlighet med Miljöbalkens utbytesprincip bedriver vi arbete för att identifiera och utreda möjligheter att ersätta konventionella produkter och material mot klimatsmartare alternativ, i syfte att klimatoptimera vår produktion.

Win-win för plånboken och klimatet

Genom Wilzéns Green hjälper vi fastighetsägare med skräddarsydda energirenoveringar och moderniseringar som både minskar energiförbrukningen och säkerställer fastighetens värde.

Win-win för plånboken och klimatet

Genom Wilzéns Green hjälper vi fastighetsägare med skräddarsydda energirenoveringar och moderniseringar som både minskar energiförbrukningen och säkerställer fastighetens värde.

Grön betong

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är vilka material vi väljer att använda oss av. Betong är ett av världens mest användbara byggnadsmaterial med en oslagbar styrka och hållbarhet. Samtidigt kommer de näst största koldioxidutsläppen inom industrin från tillverkning av cement som används i betong.

Genom att välja grön betong har vi chans att halvera vårt koldioxidutsläpp. Den gröna betongen tillverkas med stora delar slagg som alternativt bindemedel till cement, vilket minskar dess klimatavtryck utan att gå miste om vare sig beständighet, hållfasthet, livslängd eller gjutbarhet.