Skip to main content

Faktureringsinformation Fastigheter

Till våra leverantörer

Viktig information till dig som leverantör
Som en del i vårt digitala arbete har vi valt att ta emot e-fakturor från våra leverantörer. På så vis bidrar vi till att undvika onödiga transporter, pappersslöseri och vi sparar dessutom tid.

Skicka e-faktura till oss

För att skicka e-fakturor till oss behöver funktionen för detta aktiveras i ditt ekonomiprogram. E-fakturorna kommer sedan att skickas direkt från ert ekonomiprogram till vårt. Kontakta din programvaruleverantör om ni behöver hjälp att aktivera funktionen.

Om ni inte kan skicka e-faktura

Om ni fortsätter att skicka PDF- eller pappersfakturor till oss behöver ni ändra vår fakturaadress.

Vilken adress som ska användas beror på hur ni väljer att skicka fakturor till oss.  PDF- och pappersfakturor kommer att läsas in och göras om till e-fakturor, som sedan skickas till vårt ekonomiprogram.

PDF-fakturor ska mejlas till:

Mailet ska innehålla EN (1) svart/vit PDF och ha en upplösning på 300 dpi.

• Wilzéns Fastigheter Awil AB                        inbox.lev.1531375@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter Galjonen AB               inbox.lev.1531250@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter Glasfatet AB               inbox.lev.1531249@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter i Motala AB                 inbox.lev.1531269@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter i Norrköping AB          inbox.lev.1531267@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter i Vadstena AB            inbox.lev.1531265@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter Idögatan AB               inbox.lev.1531266@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter Ikaros AB                     inbox.lev.1531263@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter Kvarnbacken AB        inbox.lev.1531318@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter Kåparp AB                   inbox.lev.1531258@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter Malmskogen AB         inbox.lev.1531257@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter Radiatorn AB              inbox.lev.1531252@arkivplats.se
• Wilzéns Fastigheter Regnbågen AB           inbox.lev.1531281@arkivplats.se
• Wilzéns Fastighetsförvaltning AB               inbox.lev.1531742@arkivplats.se

Observera att det endast går att skicka fakturor till ovanstående adresser.
Övriga brev och dokumenttyper, till exempel betalningspåminnelser, ska skickas till vår ordinarie adress.

Tack för att ni hjälper oss att värna om miljön och samtidigt spara tid!

Vid frågor så kontakta oss gärna på info@wilzensfastigheter.se