Skip to main content

Faktureringsinformation Wilzéns Mark

Viktig information till dig som leverantör

Som en del i vårt digitala arbete har vi valt att ta emot e-fakturor från våra leverantörer. På så vis bidrar vi till att undvika onödiga transporter, pappersslöseri och vi sparar dessutom tid.

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer!

Märkningen måste föregås av texten AO. Är ni osäkra på vilken märkning som ska anges på leverantörsfakturan, vänligen kontakta oss. Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras.

Skicka e-faktura till oss

För att skicka e-fakturor till oss behöver funktionen för detta aktiveras i ditt ekonomiprogram.
E-fakturorna kommer sedan att skickas direkt från ert ekonomiprogram till vårt. Kontakta din programvaruleverantör om ni behöver hjälp att aktivera funktionen.

Om ni inte kan skicka e-faktura

Om ni fortsätter att skicka PDF- och pappersfakturor eller brev och dokumenttyper av till exempel betalningspåminnelser, skickas dessa till vår adress nedan.

Elektronisk faktura

Vår e-fakturaväxel (VAN-operatör) för mottagning av e-fakturor är: Crediflow. Kontakt: kundservice@crediflow.se, Tel: 042-127050. Vår GLN-kod är: 7365568410092

Pdf-fakturor ska mejlas till:

wilzens_markobetong@crossstate.se
Mailet ska innehålla EN (1) svart/vit PDF och ha en upplösning på 300 dpi.

Pappersfakturor

Om du inte kan skicka e-faktura eller PDF-faktura, kontakta:
ekonomi@wilzens.se

Observera att det endast går att skicka fakturor till ovanstående adresser.
Tack för att ni hjälper oss att värna om miljön och samtidigt spara tid!

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna.
ekonomi@wilzens.se