Skip to main content

Stångåmynningen

Wilzéns har fått uppdraget att bygga en värmestuga med stora glaspartier mot Roxen samt ett fågelskådartorn.
Marken kommer fräschas upp med lite nya stenmjöljsgångar, bänkar och staket.
Även 2 stycken nya bryggor kommer även byggas.

Se mer från projektet >>

Kulturen

På Wilzéns sitter inte kulturen i väggarna – den sitter i människorna. Läs mer om vår kultur och ta reda på om Wilzéns är en arbetsgivare för dig >>

Rapporter 2023

Års- koncern- och hållbarhetsrapport för 2023 är här! Läs mer om vår finansiella utveckling och hur vi är med och bidrar i omställningen mot en hållbar bygg- och anläggningssektor.

Ladda ner Wilzéns års- koncern- och hållbarhetsredovisning 2023 >>

  • 1
  • 2