Skip to main content

Faktureringsinformation Bygg

Till våra leverantörer

Wilzéns Bygg AB tillämpar elektronisk fakturahantering. För att skicka fakturor kan ni välja mellan följande alternativ:

e-fakturor

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor såsom t.ex. Svefaktura, ber vi er följa den rutin ni har för uppsättning av nya e-fakturamottagare.

Vår e-fakturaväxel (VAN-operatör) för mottagning av e-fakturor är: Crediflow. Kontakt: kundservice@crediflow.se, tel: 042-127050.Vår GLN-kod är: 7365569451841

Fakturor via e-post

wilzens_byggtjanst@crossstate.se

Fakturan ska innehålla EN (1) svart/vit pdf per faktura och ha en upplösning på 300 dpi.

Pappersfakturor

Wilzéns Bygg
SC3684507, Box 171
831 22 Östersund

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer!

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer!

Märkningen måste föregås av texten AO. Är ni osäkra på vilken märkning som ska anges på leverantörsfakturan, vänligen kontakta oss.

Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras.

Betalningsvillkor

Om inget annat avtalat tillämpar vi 30 dagars betalningsvillkor förutom fakturor med fakturadatum utställda v.28 t o m v.32 då 60 dagars betalningsvillkor gäller.

I övrigt gäller

  • En faktura per AO nr, dvs inga samlingsfakturor.
  • Skicka inte fakturakopior.
  • Skicka endast fakturor till ovanstående adress.
  • Övrig post sänds till vår ordinarie postadress: Wilzéns Bygg AB, Idögatan 31, 582 78 Linköping
  • Ev. betalningspåminnelser ska skickas till vår ordinarie postadress.
  • Org nr: 556945-1841
  • VAT nr: SE556945184101

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till Er för komplettering/åtgärd. Vänligen uppdatera Ert kundregister med denna information.

Vid frågor, kontakta undertecknad:

Martina Karlsson
martina@wilzens.se